Pelastussuunnitelma

MIkon NIkon3 007

Pelastussuunitelma kuvaa Rauhankatu 12 b:n toimintaympäristöä, sekä kiinteistöön liittyviä mahdollisia vaaratilanteita ja niihin varautumista. Pelastussuunitelma on laadittu voimassa olevan lainsäädännön ,mukaiseksi ja sitä päivitetään lainsäädännön ja muiden pakottavien säädösten muuttuessa. Liitteissä on laajat toimintaohjeet yleisimpiä vaaratilanteita varten. Toimintaohjeet linkin takaa löytyy ohjeet tiivistettynä yhdelle sivulle

 

Rauhankatu 12b pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman liitteet

Tomintaohjeet