Kristikka

Turun Kristillinen Raittiusseura (Kristikka) on 125-vuotias yhdistys, joka uudistuu ajan mukana etsien kaiken aikaa vastausta kysymykseen, mitä on uuden vuosituhannen raittiustyö?

Raittiusliike on murroksessa. Entinen tapa tukea raittiutta ei enää toimi. Raittiusluennot, joissa maalataan jepelle mahdolllisimman surkeata tulevaisuutta, eivät toimi. Tiedon lisääminen ei vastaa nykyisessa informaatioyhteiskunnassa tarkoitustaan. Raittiusseura on löytänyt uudeksi roolikseen luoda mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen ja ystävystymiseen. Pelailu, vapaamuotoinen keskustelu ja kahvin sekä ruuan ääressä kokoontuminen antavat mahdollisuuden raittiiseen ajanviettoon, jota seurakunnat ja muut yhdistykset eivät juurikaan tarjoa.

Turun Kristillinen Raittiusseura on raittiusväen ylläpitämän Lomavalkama Oy:n suurin yksittäinen osakas noin 10% osuudella. Lomavalkama on Varsinais-Suomen raittiusväen perustama lomakeskus Kustavissa. Se on toiminut keskeytyksettä vuodesta 1967 asti.

Seura omistaa Lomavalkamassa myös yhden mökin, joka on seuran jäsenten käytössä nimellistä korvausta vastaan. Mikäli olet kiinnostunut mökin vuokraamisesta, ota yhteyttä seuran sihteeriin. Voit seurata Lomavalkamaa myös Facebookissa