Näkymä porttikongista

Ajan hammas puree varmasti niin nurkkia kuin ihmisen omaa hipiääkin. Se, mikä oli vielä eilen melko hyväkuntoista on tänään jo kokonaisvaltaisen remontin tarpeessa, pelkkä meikkaus ei enää riitä. Naapurimme Rauhankatu 12 A on joutunut vastatusten ajan vääjäämätttömän vaikutuksen kanssa ja joutunut lopulta toteamaa, on aika kohentaa kasvoja. On julkisivuremontin aika.

Rauhankatu 12 A on menossa lähi viikkojen aikana huppuun, sitä ennen saamme kuitenkin seurata viikkojen ajan telinerakentamista, joka vaikuttaa valitettavasti myös meidän oman kiinteistömme idylliseen elämään. Johtuen kaupunkirakenteestamme ja siitä, että rakennuksemme on rakennettu kiinni toisiinsa emme voi välttyä jopa merkittäviltä haitoilta omalta osaltamme. 12 A:n remonttia olisi kuitenkin mahdoton toteuttaa, ellemme jousta ja kärsi määrättyä epämukavuutta.

Exoterikon työntekijät rakentavat keltaisen tuvan vastaiselle seinälle telineet ja kulkevat pihamme kautta  12 B talon takapihalle, jonne ei ole käyntiä  12 B: omalta tontilta. Huputtamista seuraavan vanhan rappauksen poiston aikana tulee Keltaisen tuvan edustalle huputettujen telineiden lisäksi myös roskalava, joka vaihtuu työn edetessä mahdollisesti massa-asemaksi,

Exoterikon mukaan työjärjestys on sellainen, että he aloitavat varsinaisen jullkisivutyön, eli vanhan poiston ja uuden rakentamisen kiinteistömme puoleisilta seiniltä, eli Keltaisen Tuvan kohdalla olevasta päädystä ja niistä takaseinän osista, joille on käynti ainoastaan pihaltamme.

Raja-aidat kaatuvat

Exoteriko joutuu poistamaan 12 A:n ja 12 B:n välisestä aidasta sen osan, joka jää 12 B takapihan ja Tuva edessä olevan parkkialueen väliin. Kyseinen aita on ruosteinen ja siinä on jo aiemmin paikkailtu kanaverkko. Kyseiseen kohtaan tulee aikanaan uusi aita, joka noudattaa nykyisen vieressä olevan aidan mallia.

Tuvan piha-alue on takapihan osalta normaalisti käytettävissä koko remontin ajan. Etupuolella taas tapahtuu muutoksia mm sen takia, ettei ylös mäen päälle pääse ajamaan telineiden kiertäessä pihaltamme kulmaan ympäri 12 B:n sisäpihalle. .

Olemmekuitenkin sopineet siitä Eksoterikon edustajan kanssa, että he sitoutuvat huolehtimaan siitä, että pääsy pihalle porttikongin kautta on koko remontina ajan esteetön. Näin varmistetaan se, että pelastusajoneuvoilla on aina tarvittaessa pääsy kaikkiin niihin kohteisiin, mihin niillä tulee olla pääsy yleisen turvallisuuden takaamiseksi.

Parkkipaikat katoavat kangastuksen lailla

Eräs haittapuoli, joka jatkuu ja korostuu edelleenkin asuma-alueellamme on parkkipaikkojen väheneminen. Parkkipaikkojen osalta ei ole olemassa mitään viisasten kiveä, jota heilauttamalla asia tulisi kuntoon, valitettavasti. Onni onnettomuudessa, jos niin voi sanoa on se, että meidän osaltamme haitta kestää, mikäli aikataulut pitävät edes suunnilleen, vain kuluvan vuoden jälkipuoliskon ajan. Mikäli projektissa ei tule viivästyksiä on pihamme kokonaan omassa käytössämme jälleen vuoden 2015 alkaessa.

Pahoittelen asukkaillemme aiheutuvaa häiriötä, mutta vain yhteistyöllä ja kestämällä määrättyä epämukavuutta voimme taata rakennuskantamme ja sen myötä asuinolosuhteidemme pysyvän jatkossakin riittävän hyvällä laadullisella tasolla.

Siunattua ja rauhallista kesää 2014 kaikille, jotka hauavat ottaa toivotuksen vastaan!

Matti Lahtinen

Pj. TKRS:n kiinteistösäätiö