MIkon nikon 2 029

Kristikan kiinteistön os: Rauhankatu 12b, pelastussuunnitelma on päivitetty. Pelastussuunitelma löytyy Säätiö valikosta, pääset myös lukemaan pelastussuunitelmaa tästä.

Pelastussuunitelmaa täydennetään jatkossa erilaisiin vaaratilanteisiin liittyvillä toimintaohjeilla.

Pelastussuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, jossa kartoitetaan kiinteistömme mahdolliset riskitekijät, sekä sisäiset että ulkoiset. Suunnitelmasta löytyy myös kuvaus siitä,  miten mainittuihin asioihin on varauduttu ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty/ryhdytään riskien toteutumisen ennaltaehkäisemiseksi sekä poistamiseksi, milloin se on kiinteistön omistajan mahdollisuuksien rajoissa.