Turun Kristillisen Raittiusseuran Kiinteistösäätiö on ollut kuluneena vuotena myllerryksessä, kuten kaikki asukkaamme ja seuran jäsenet tietävät. Seuran vuonna 2009 käynnistämä projekti Kiinteistösäätiön alkuperäisten sääntöjen voimaan palauttamiseksi sai lopullisen sinettinsä vasta syyskuun viimeinen päivä kuluvana vuotena. Säätiörekisteri rekisteröi 10 vuoden välin jälkeen jälleen seuran jäsenten säätiölle asettaman hallituksen. Edellinen seuran jäsenten valitsema hallitus valittiin tehtäväänsä syksyllä 2003.

Säätiön hallinnan palaaminen seuralle aiheutti muutoksia, jotka koskivat kaikkein tuntuvimmin talossa asuviin vuokralaisiin. Uusi hallitus kohtasi melkoisia haasteita aikaisemman isännöitsijän lopetettua työnsä irtisanomisaikaa noudattamatta. Konkreettisimmin isännöinnin muutos näkyi suoraveloituspalvelun odotettua aiempana loppumisena. Tilannetta hankaloitti vielä tiedonkulun ongelmat aiemman isännöitsijän ja uuden hallituksen välillä.

Kiinteistösäätiön alkuperäisten sääntöjen voimaan palauttaminen oli juridinen ihme, se oli samalla myös osoitus kansalaisaktiivisuuden mahdollisuuksista vaikuttaa konkreettisesti asioihin. Tarvitaan usko oikeudenmukaisuuteen ja Jumalaan, Kristillisen Raittiusseuran moton mukaisesti: Jumalan avulla eteenpäin. Kohtaamme tulevan vuodet haasteet yhdessä. Toiveeni on, että Rauhankatu 12 b eli Kristikka on joka vuosi vähän parempi paikka asua ja harjoittaa yhteyttä mm seuran järjestämän toiminnan puitteissa. Säätiö toivottaa seuralle ja kaikille sen jäsenille siunausta ja menestystä vuodelle 2014. Uskon, että yhteistyömme tulee jatkumaan hyvänä.

Olemme nyt Joulun, Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi tulemisen juhlan kynnyksellä. On aika hiljentyä ihmettelemään Jumalan hyvyyttä. On aika kohdata taas rakkaansa ja ojentaa käsi. On aika katsoa toista ihmistä silmiin ja välittää viesti:” sinä olet rakas”. On aika hiljentyä ja kunnioittaa Jumalaa, joka antoi meille lahjoista suurimman, oman poikansa.

Joulu on mahdollisuus tulla lapsen lailla Jumalan kohtaamiseen tutustuen siihen Jeesukseen, joka kerran syntyi ihmiseksi meidän pelastukseksemme ja joka on kerran palaava meidän vapauttamiseksemme. Hän on syy ja hän on seuraus. Rakkaus keskellämme, keskellä maailman pimeyttä. Kirkkaana loistaa taas seimen valo kutsuen meitä kuin tietäjiä aikoinaan polvistumaan seimen äärelle ja kunnioittamaan kuningasta. Äsken syntynyttä Rakkautta.

Toivotan kaikille turkulaisille ja erityisesti Rauhankatu 12 b:n asukkaille siunattua Joulua ja hyvää Uutta Vuotta 2014!

Matti Lahtinen, Puheenjohtaja, Turun Kristillisen Raittiusseuran Kiinteistösäätiö